Domov       Pišite nam   

Društvo Avtizem


Naše zgodbe

Častni člani

Častni člani Društva za avtizem DAN si bodo pridobili svoj naziv na podlagi do sedaj že uveljavljenega dela na področju avtizma (kot strokovnjaki, starši ali prostovoljci) in jim glede na to pripada brezplačna članarina v društvu, ter določene druge ugodnosti(brezplačni seminarji in druga srečanja podobne narave).

Dolžnost častnih članov pa je še v naprej delovati v dobro društva, ga podpirati pri njegovih dejavnostih, ter si skupaj z ostalimi člani društva prizadevati za izboljšanje položaja avtističnih otrok po svojih najboljših močeh.

1. Dr. Alenka Vojska Kušar, avtorica knjige: Naš Ambrož, kjer opisuje avtizem pri svojem otroku (naslovnica knjige, predstavitev knjige)

2. G. Bogdan Barovič: župan mestne občine Trbovelj in poslanec SNS- stranke: Poslanska pobuda Ministru za zdravje s pozivom, da v najkrajšem možnem času uredi področje zdravljenja avtizma z dne: 02.08.2005, ter Odgovor na Poslansko pobudo.

Poslanska pobuda Ministru za delo, družino in socialne zadeve s pozivom o spremembi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, z dne 28.10.2005, kjer ga poziva, da naj zakonsko uredijo pravice staršev otrok s hujšo obliko avtizma, ki naj bi bili upravičeni do delnega nadomestila za izpad dohodka.

3. Družina iz Trsta si je pridobila častno članstvo v našem društvu na podlagi vseh posredovanih informacij in izkušenj v zvezi njihovega sina, prav tako s stalnim informiranjem o novostih glede avtizma in dobavo zdravil za našega otroka, za kar jim bomo vedno hvaležni. Izkušnje se lepo širijo in upamo, da bo kmalu vse več podobnih zgodb, kjer se bodo beležili napredki po protokolu DAN!


na vrh