Domov       Pišite nam   

Društvo Avtizem


Naše zgodbe

O društvu

Članstvo v društvu za avtizem DAN je prostovoljno, ter vam prinaša veliko ugodnosti, v prvi vrsti od informiranja in svetovanja družinam, do konkretnih pomoči otrokom in družinam z avtističnim otrokom.
Člani društva so lahko osebe z avtizmom in njihovi družinski člani oziroma zastopniki, strokovni delavci, ter vsi občani, ki se v društvo vključujejo interesno zaradi ciljev društva oziroma zaradi podpore, ki jo želijo izkazati društvu ter pripomoči njegovemu delovanju in izboljšanju položaja slovenskih avtističnih otrok.
Društvo ima lahko redne, podporne in častne člane.
Redni člani društva lahko postanete vsi, ki izrazite željo postati član društva in v ta namen podpišete pristopno izjavo. S tem se zavezujete, da boste sprejemali določila statuta društva, se po njem ravnali ter plačevali letno članarino društvu.
Za vse, ki želite podpreti delovanje našega društva, obstaja podporno članstvo, namenjeno preprosto v podporo in čim hitrejšim uresničitvam ciljev opisanih v temeljnem aktu. Podporni člani društva so seznanjeni z vsemi akcijami in delovanjem društva, nimajo pa pravice odločanja.
Članstvo v Društvu za avtizem DAN znaša:

  • 25 EUR za redne člane (oseba z avtizmom plus ožji družinski člani)
  • 15 EUR za člane, ki so hkrati člani katerega izmed naših lokalnih društev
  • 10 EUR za dijake in študente
  • 5 EUR za podporne člane

Društvo za avtizem DAN je v letih 2006 in 2007 ustanovilo lokalna društva za avtizem DAN v nekaterih večjih slovenskih krajih. Za vse člane, ki so člani našega društva, ter hkrati člani katerega izmed naših lokalnih društev, znaša višina članarine 15 EUR.
Po prejemu članskih podatkov boste prejeli položnico, s katero lahko poravnate članarino, v kolikor je niste zmožni plačati, ste ob priloženem potrdilu CSD članarine oproščeni, zaželeni pa so tudi vsi prostovoljni prispevki po vaši izbiri.

Članarino lahko plačate tudi preko nakazila na naš poslovni račun

št.: SI56 02330-0255408566 
odprt pri NLB ekspozituri v Trbovljah

Članarino je potrebno poravnati ob včlanitvi, za ostale člane pa pred prvim koriščenjem ugodnosti društva, oziroma najkasneje do 1. maja tekočega leta. Plačila članarine so oproščeni ustanovitelji društva, njihovi ožji družinski člani, ter častni člani društva.

*Postanite član - Prijavnica

Ime in priimek:
Naslov:

Poštna št. In kraj:
Telefon:
e-pošta:
Status: starš,
strokovni delavec,
vzgojitelj, učitelj,
dijak, študent,
drugo..
Zaposlitev/študij:
Vloga v društvu:
Podatki o otroku  
Ime in priimek otroka:
Rojstni datum:
Diagnoza:
Ustanova:
 


na vrh