Domov       Pišite nam   

Društvo Avtizem


Naše zgodbe

Podpišite spletno peticijo in omogočite boljše življenje otrokom z avtizmom:

PETICIJA PREMAGAJMO AVTIZEM ZDAJ!

Društvo za avtizem DAN, ki je bilo ustanovljeno meseca septembra 2005, bo pomagalo osebam z avtističnim sindromom in njihovim družinam v prvi vrsti z informiranjem o skrbi za otroke po protokolu DAN! (Defeat Autism Now!), ki je vodeno iz ARI (Autism Research Institute) centra v San Diegu / Kalifornija, ZDA. Terapevtska pomoč ARI centra zaenkrat še ni znanstveno utemeljena, čeprav jo uporablja mnogo tujih (zlasti ameriških) zdravnikov. Protokol DAN! priporoča zgodnjo diagnozo( do tretjega leta), individualno vedenjsko terapijo (ABA program) ter po predhodnih pozitivnih laboratorijskih izvidih dieto brez kazeina in glutena, ali biološko zdravljenje črevesnih infektov ali v primeru zastrupljanja s težkimi kovinami razstrupljevenje. ARI terapija kaže največje napredke pri otrocih z avtističnim sindromom na svetu, vse do nekaterih ozdravitev.

S to peticijo želimo opozoriti na problematiko oziroma na neprimerne odnose do avtističnih otrok, še posebej do tistih s težjo obliko bolezni in do njihovih družin v Sloveniji, kjer zaenkrat ni urejenih ne medicinskih, ne pedagoških in še manj socialnih pogojev za zboljšanje življenja te populacije.

Zato naše društvo predlaga:

1. PREPOZNAVANJE AVTIZMA V OSNOVNI ZDRAVSTVENI SLUŽBI IN KATEGORIZACIJA LAŽJIH, TEŽJIH IN NAJTEŽJIH OBLIK BOLEZNI NA SPECIALISTIČNI RAVNI

Obrazložitev: Otroški zdravniki v osnovni zdravstveni službi niso usposobljeni prepoznavati različne znake avtizma.
Na Pediatrični kliniki priznavajo, da manjka specializiran strokovni program, ki bi na nacionalnem nivoju povezoval in integriral tako medicinsko diagnostiko kot programe za vključitev teh otrok v ustrezno vodenje.
Izhajamo iz prepričanja, da so avtistični otroci najprej biološko bolni: imunološko, metabolno ( črevesne infekti) ali intoksikacijsko ( zastrupitev s težkimi kovinami) in morajo biti kot takšni podvrženi zdravniškim pregledom in preiskavam. Psihološki problemi izhajajo iz še ne dokončno razjasnjenih bioloških osnov.


2. SPREMEMBO ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH

Obrazložitev:
Po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih so do delnega plačila za izgubljeni dohodek upravičeni samo otroci s hujšimi motnjami v duševnem razvoju in gibalno ovirani otroci.
1./Avtizem je v zadnji točki pravilnika opredeljen kot HUDA BOLEZEN, ki je po uradni medicinski doktrini neozdravljiva. Ti otroci imajo velikokrat tudi različno težko motnjo v duševnem razvoju, ali imajo več motenj, ki onemogočajo vsaj enemu od staršev redno zaposlitev in bi morali biti upravičeni do delnega nadomestila izpada dohodka.
2./ Podobno naj bi veljalo tudi za dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po 80.členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Primer: V hujših oblikah avtizma so otroci celo življenje inkotinentni.
3./ Pri nekaterih avtistih je dokazana preobčutljivost na gluten in kazein. zato potrebujejo posebno hrano, podobno kot otrocih s fenilketonurijo, za katere je znano, da se ob dietni hrani lahko normalno razvijajo.

3. KLASIFIKACIJA STORITEV, da bi Zdravstvena zavarovalnica lahko pokrila specialistične dejavnosti v tej veji medicine po postavljeni diagnozi (individualne obravnave za posameznega avtističnega otroka)

Obrazložitev: Avtistični otroci potrebujejo čimprejšnjo diagnozo ( najkasneje v tretjem letu starosti) in nato individualno usmerjeno obravnavo. Zato je potrebno usposobiti specialne pedagoge in jim finančno omogočiti njihovo individualno delo z avtističnimi otroki.

PODPIŠITE SPLETNO PETICIJO

Ime in priimek:
E-pošta: * (samo za verifikacijo)
 

Za primere zlorab beležimo IP naslove podpisnikov!

 

Podpisniki spletne peticije